DXN No Limit Team Bulgaria

“ DXN се е посветил да следва това във всички аспекти на своя бизнес модел от Отглеждане и Обработка, през целия път на действителното предлагане на обогатени с Ганодерма продукти, директно до своите потребители. Този процес е дал на DXN световно признание за мястото му в процеса на управление на системи, изследвания и развитие, както и за продукти от най-високо качество на пазара днес. DXN е 28-та най-голяма директно продаваща компания в света. .”

2014. augusztus 5., kedd

Европейската тренировъчен лагер лидерство в България.

Европейската тренировъчен лагер лидерство в България. Красив Български хостел държат под контрол DXN втори такъв случай! Полезна и успешен уикенд в България.